Thông báo Về việc triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến

 

1. Thư viện số:

          http://thuvienso.hiu.vn/

2. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN:

          http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

3. CSDLSpringerLink:

          https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com

4. CSDL ProQuest:

          https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958

5. Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ STINET (Science & Technology Information Network):

          http://stinet.gov.vn/

Nguồn học liệu miễn phí:

* Thư viện học liệu mở Việt Nam:

           https://voer.edu.vn/

* Luận văn miễn phí:

     https://oatd.org/

* Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc:

     https://www.un-ilibrary.org/

* Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông:

     https://www.itu-ilibrary.org/

* CSDL MIT OpenCourseWare:

     https://ocw.mit.edu/index.htm

* CSDL FreeTechBook:

     http://www.freetechbooks.com/

  * Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online)

     http://www.vjol.info/index.php/index/index

  * Thư viện số thế giới – World Digital Library

     https://www.wdl.org/en/

  * Directory of Open Access Journal: CSDL báo, tạp chí chuyên ngành miễn phí đa ngành

     https://www.doaj.org/

  * Project Gutenberg: nguồn tài liệu điện tử miễn phí, với hơn 36.000  sách điện tử đọc trên máy tính và các thiết bị di động.

     http://www.gutenberg.org/

1. Thư viện số.

Với mô hình thư viện số này, tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. khai thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư viện trường liên kết trên toàn quốc.

Địa chỉ truy cập:  http://thuvienso.hiu.vn/

  • Đăng nhập với GV – CBNV.

Tên đăng nhập = Mật khẩu = họ tên viết tắt từ email trường

Vd: hoaitm@hiu.vn

Tên đăng nhập: hoaitm

Mật khẩu: hoaitm

  • Đăng nhập với Sinh viên.

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên.

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026

Tên đăng nhập: 178091026

Mật khẩu = 178091026

2. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN.

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày.

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

Tài khoản truy cập: dhqthb

Mật khẩu: dhqthb

3. CSDL SpringerLink.

  • Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học.
  • Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp.
  • Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải Field).

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com

Tài khoản truy cập: dhqthb

Mật khẩu: dhqthb

4. CSDL ProQuest.

  • Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa học & xã hội và nghiên cứu chung.
  • Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia…

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958

Tài khoản truy cập: dhqthb

Mật khẩu: dhqthb

5. Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ STINET (Science & Technology Information Network):

Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN đã được xây dựng và vận hành tại địa chỉ www.stinet.gov.vn, đến nay Hệ thống đã  liên kết được 30 đơn vị thành viên (trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện) kể cả Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM nhằm chia sẻ thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật

Trong quá trình sử dụng, Quý Thầy Cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:   Anh Trương Minh Hoài - SĐT: 0938.084.083 - Email: Hoaitm@hiu.vn

Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh viên biết để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả.

Trân trọng!

 

                                                                     PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

                                             ThS. Trương Minh Hoài