Thông báo V/v giới thiệu CSDL luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (Toàn văn) của Bộ giáo dục và Đào tạo
Kính gửi: Quý Thầy/Cô
Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu Quý Bạn đọc cơ sở dữ liệu Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ (toàn văn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các chuyên ngành như: 
  • Kinh tế − Quản lý – Tài chính – Luật – Nhà nước 
  • Y tế – Sức khoẻ – Y học – Dược học 
  • Công nghệ thông tin 
  • Điện kỹ thuật – Điện cơ –  Điện tử − Viễn thông 
  • Cơ khí − Động lực – Hạ tầng & GTVT –  Kiến trúc 
  • Công nghệ sinh học – Công nghệ mỏ-địa chất – Công nghệ môi trường… 
Link truy cập: https://luanvan.moet.gov.vn/
Trân trọng./.