Thông báo về việc sử dụng bộ sưu tập tài nguyên phục vụ giảng dạy Teaching Resources - IM
Thư viện xin gửi đến Quý Thầy/Cô bộ sưu tập tài nguyên phục vụ giảng dạy (Teaching Resources - IM). Là tập hợp tất cả các phần hỗ trợ giảng dạy cho Giảng viên được tác giả biên soạn. Tùy vào tựa sách mà bộ tài nguyên giảng dạy này có thể sẽ bao gồm: Instructor Manual, Instructor Solution Manual, Test Bank, Power Point Slide, Test Item File, Image Bank, Case Study…
IM là sản phẩm có bản quyền của tác giả, đi kèm với sách nên rất mong Quý Thầy/Cô sử dụng IM không chia sẻ cho Giảng viên trường khác hoặc các đối tượng khác sử dụng không có mục đích giảng dạỵ.
Thông tin liên hệ:
Trương Minh Hoài thư viện tầng 3, Số 215 - Điện Biên Phủ - Phường 15 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh hoặc SĐT: 0938.084.083 - Email: hoaitm@hiu.vn
Đính kèm:  Danh mục Teaching Resources - IM  Tải File