Thông báo về việc truy cập và download miễn phí Bộ sưu tập E-book từ NXB Springer
Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy/Cô và Các Bạn Sinh viên thông tin truy cập và Download miễn phí Bộ sưu tập Springer eBooks từ chính sách hỗ trợ của Nhà xuất bản Springer đối với các trường Đại học trong giai đoạn của dịch bệnh Covid-19 bao gồm ở các lĩnh vực như: Humanities, Social Sciences and Law, Business and Economics, Behavioral Science, Computer Science, Physics and Astronomy, Biomedical and Life Sciences, Religion and Philosophy vv...
Link download: https://drive.google.com/file/d/1zgblHWAXCEc3rwkoDiio_Lz2kdvyERXr/view
Đính kèm:  File danh mục tài liệu Tải File

Mời Quý Thầy/Cô và Các Bạn Sinh viên tìm đọc!