Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh ngành Giáo dục tiểu học
Ngày 02/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định cho phép Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được phép đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học, mã ngành 7140202, mang đến cho các bạn trẻ mơ ước trở thành nhà giáo dục tương lai cơ hội được trải nghiệm và học tập trong môi trường đại học quốc tế.