Đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị Giáo dục Điều dưỡng Châu Á 2021
Lần đầu tiên tại Việt Nam, Hội nghị giáo dục Điều dưỡng Châu Á lần thứ 4 (ACiNE) được tổ chức với hai đầu cầu là Hà Nội và TP.HCM. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vinh dự được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị trực tuyến cho đầu cầu TP.HCM ngay tại nhà trường. Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 ngày 17-18/12/2021.