ĐHQT Hồng Bàng đẩy mạnh phát triển phương cách đào tạo mới
“Cách tiếp cận mới trong học và dạy Di truyền học” là chủ đề của Hội thảo do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức sáng nay 14/12 tại Hội trường đa phương tiện. Hội thảo cung cấp các biện pháp giảng dạy và học tập hiệu quả, để đáp ứng kịp thời nhu cầu hội nhập của nhà trường trong xu thế mới.