Thông báo V/v sử dụng CSDL của Trung tâm Thư viện và Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội
Kính chào Quý Thầy/Cô, Anh/Chị bạn đọc.
Trung tâm Tri thức số ra đời nhằm kết nối và tích hợp dữ liệu của nhiều thư viện số độc lập thành một hệ thống thống nhất, liên thông dữ liệu thông qua hệ thống tìm kiếm tập trung, cung cấp nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu và toàn văn từ các kho tri thức số. Hệ thống hiện có gần 200.000 bản ghi bao gồm: luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu, sách, giáo trình thuộc nhiều lĩnh vực khoa học. 
Để đáp ứng các yêu cầu tài liệu từ bạn đọc trong trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng kính mời quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên truy cập và sử dụng tại địa chỉ: https://repository.vnu.edu.vn/;  https://bookworm.vnu.edu.vn
User đăng nhập: dhqthb   
Password: 047611c9