Giới thiệu danh mục sách mới Kỳ 1 năm học 2020 - 2021

 

STT

DANH MỤC NGÀNH HỌC

DANH MỤC SÁCH

1

  Y ĐA KHOA

Xem tại đây

2

  MÔN ĐẠI CƯƠNG

Xem tại đây

3

  ĐIỀU DƯỠNG

Xem tại đây

4

  QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Xem tại đây

5

  GIÁO DỤC MẦM NON

Xem tại đây

6

CT BSC (HONS) INTERNATIONAL TOURISM &              HOSPITALITY MANAGEMENT 

Xem tại đây

7

  LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Xem tại đây

8

   MBA

Xem tại đây

9

  NGÔN NGỮ ANH

Xem tại đây

10

  QUẢN TRỊ KINH DOANH - CT TIẾNG ANH

Xem tại đây

11

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem tại đây

12

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xem tại đây

13

  RĂNG HÀM MẶT

Xem tại đây

14

  SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG

Xem tại đây

15

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 Xem tại đây

16

  TRUNG QUỐC HỌC

Xem tại đây

17

  KẾ TOÁN

Xem tại đây

 

 Thân mời bạn đọc đến Trung tâm Thông tin - Thư viện HIU để tìm đọc và đón xem kỳ giới thiệu sách mới tiếp theo nhé!!!

Thân chào!