Giới thiệu danh mục sách mới năm học 2021 - 2022

STT

DANH MỤC NGÀNH HỌC

DANH MỤC SÁCH

1

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xem tại đây

2

  ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

  Xem tại đây

3

  ĐIỀU DƯỠNG

  Xem tại đây

4

  DƯỢC HỌC

  Xem tại đây

5

  GIÁO DỤC MẦM NON

  Xem tại đây

6

  KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  Xem tại đây

7

  KẾ TOÁN

  Xem tại đây

8

  KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

  Xem tại đây

9

  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

  Xem tại đây

10

  LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

  Xem tại đây

11

  LUẬT

  Xem tại đây

12

  MÔN ĐẠI CƯƠNG

  Xem tại đây

13

  NGÔN NGỮ ANH

  Xem tại đây

14

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

  Xem tại đây

15

  QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

  Xem tại đây

16

  QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

  Xem tại đây

17

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Xem tại đây

18

  RĂNG HÀM MẶT

  Xem tại đây

19

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Xem tại đây

20

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  Xem tại đây

21

  THIẾT KẾ THỜI TRANG

  Xem tại đây

22

  TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

  Xem tại đây

23

  Y ĐA KHOA

  Xem tại đây

 

 Thân mời bạn đọc đến Trung tâm Thông tin - Thư viện HIU để tìm đọc và đón xem kỳ giới thiệu sách mới tiếp theo nhé!!!

Thân chào!