Giới thiệu danh mục sách mới Kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 

STT

DANH MỤC NGÀNH HỌC

GHI CHÚ

1

  AN TOÀN THÔNG TIN

Xem tại đây

2

 BA (Hons) EL & TEFL

Xem tại đây

3

  BÁC SỸ ĐA KHOA

Xem tại đây

4

 CT BA ( Hons) ENGLISH LANGUAGE & TEFL

Xem tại đây

5

  CT BSC ( Hons) ENGLISH LANGUAGE & TEFL

Xem tại đây

6

  CT BSC (Hons) BUSINESS MANAGEMENT

Xem tại đây

7

  CT BSC (HONS) CYBERSECURITY

Xem tại đây

 

8

 

CT BSC (Hons) INTERNATIONAL TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT 

 

Xem tại đây

 

9

 

CT MSC INTERNATIONAL TOURISM PLANNING & MANAGEMENT

 

Xem tại đây

 

10

 

CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

 

Xem tại đây

11

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG 

Xem tại đây

12

   CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xem tại đây

13

  ĐẠI CƯƠNG

Xem tại đây

14

  ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

Xem tại đây

15

  ĐIỀU DƯỠNG

Xem tại đây

16

  DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Xem tại đây

17

  DƯỢC

Xem tại đây

18

  GIÁO DỤC MẦM NON

Xem tại đây

19

  KIẾN TRÚC

 Xem tại đây

20

  LOGISTICS

Xem tại đây

21

  LUẬT

Xem tại đây

22

  MBA

Xem tại đây

23

  NGÔN NGỮ ANH

Xem tại đây

24

  NHẬT BẢN HỌC

Xem tại đây

25

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xem tại đây

26

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CT TIẾNG ANH

Xem tại đây

27

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CT TIẾNG VIỆT

Xem tại đây

28

  RĂNG HÀM MẶT

Xem tại đây

29

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Xem tại đây

  30

   THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

Xem tại đây

  31

  THIẾT KẾ NỘI THẤT

Xem tại đây

  32

  THIẾT KẾ THỜI TRANG

Xem tại đây 

  33

  VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Xem tại đây

  34

  XÂY DỰNG

Xem tại đây

 

 Thân mời bạn đọc đến Trung tâm Thông tin - Thư viện HIU để tìm đọc và đón xem kỳ giới thiệu sách mới tiếp theo nhé !!!

Thân chào !