Giới thiệu danh mục sách mới Kỳ 2 năm học 2018 - 2019

 

STT

DANH MỤC NGÀNH HỌC

DANH MỤC SÁCH

1

  AN TOÀN THÔNG TIN

Xem tại đây

2

 BA (Hons) EL & TEFL

Xem tại đây

3

  BÁC SỸ ĐA KHOA

Xem tại đây

4

CHƯƠNG TRÌNH BSC (HONS) BUSINESS MANAGEMENT

Xem tại đây

5

CHƯƠNG TRÌNH BSC (HONS) INTERNATIONAL TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT 

Xem tại đây

6

  CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

Xem tại đây

7

CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG 

Xem tại đây

8

   CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xem tại đây

9

  ĐẠI CƯƠNG

Xem tại đây

10

  ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

Xem tại đây

11

  ĐIỀU DƯỠNG

Xem tại đây

12

  DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Xem tại đây

13

  DƯỢC

Xem tại đây

14

  GIÁO DỤC MẦM NON

Xem tại đây

15

  KIẾN TRÚC

 Xem tại đây

16

  LOGISTICS

Xem tại đây

17

  LUẬT

Xem tại đây

18

  NGÔN NGỮ ANH

Xem tại đây

19

  NHẬT BẢN HỌC

Xem tại đây

20

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xem tại đây

21

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Xem tại đây

22

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

Xem tại đây

23

  RĂNG HÀM MẶT

Xem tại đây

24

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Xem tại đây

  25

   THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

Xem tại đây

  26

  THIẾT KẾ NỘI THẤT

Xem tại đây

  27

  THIẾT KẾ THỜI TRANG

Xem tại đây 

  28

  XÂY DỰNG

Xem tại đây

 

 Thân mời bạn đọc đến Trung tâm Thông tin - Thư viện HIU để tìm đọc và đón xem kỳ giới thiệu sách mới tiếp theo nhé!!!

Thân chào!