Giới thiệu danh mục sách mới Kỳ 2 năm học 2019 - 2020

 

STT

DANH MỤC NGÀNH HỌC

DANH MỤC SÁCH

1

  AN TOÀN THÔNG TIN

 Xem tại đây

2

  BA (Hons) EL & TEFL

  Xem tại đây

3

  Y ĐA KHOA

  Xem tại đây

4

  CT BA ( HONS) ENGLISH LANGUAGE & TEFL

  Xem tại đây

5

  CT BSC ( HONS) ENGLISH LANGUAGE & TEFL

  Xem tại đây

6

  CT BSC (HONS) BUSINESS MANAGEMENT

  Xem tại đây

7

  CT BSC (HONS) CYBERSECURITY

  Xem tại đây

8

  CT BSC (HONS) INTERNATIONAL TOURISM &      HOSPITALITY MANAGEMENT

  Xem tại đây

9

  CT MSC INTERNATIONAL TOURISM PLANNING &     MANAGEMENT

  Xem tại đây

10

  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

  Xem tại đây

11

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  Xem tại đây

12

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Xem tại đây

13

  MÔN ĐẠI CƯƠNG

  Xem tại đây

14

  ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

  Xem tại đây

15

  ĐIỀU DƯỠNG

  Xem tại đây

16

  QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

  Xem tại đây

17

  DƯỢC HỌC

  Xem tại đây

18

  GIÁO DỤC MẦM NON

  Xem tại đây

19

  KIẾN TRÚC

  Xem tại đây

20

  LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

  Xem tại đây

21

  LUẬT

  Xem tại đây

22

  MBA

  Xem tại đây

23

  NGÔN NGỮ ANH

  Xem tại đây

24

  NHẬT BẢN HỌC

  Xem tại đây

25

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

  Xem tại đây

26

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CT TIẾNG ANH

  Xem tại đây

27

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CT TIẾNG VIỆT

  Xem tại đây

28

  RĂNG HÀM MẶT

  Xem tại đây

29

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Xem tại đây

30

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  Xem tại đây

31

  KỸ THUẬT XÂY DỰNG

  Xem tại đây

32

  THIẾT KẾ THỜI TRANG

  Xem tại đây

33

  TRUNG QUỐC HỌC

  Xem tại đây

34

  TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

  Xem tại đây

35

  VIỆT NAM HỌC

  Xem tại đây

36

  KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

  Xem tại đây

 

 Thân mời bạn đọc đến Trung tâm Thông tin - Thư viện HIU để tìm đọc và đón xem kỳ giới thiệu sách mới tiếp theo nhé!!!

Thân chào!