HIU khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục
Sáng ngày 10/1/2024, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 của nhà trường. Chương trình đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại HIU do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (TTKĐCLGD) Thăng Long phụ trách, kéo dài 5 ngày làm việc và phiên bế mạc dự kiến tổ chức vào ngày 14/1/2024...