DDC 615.01
Tác giả CN Vũ, Văn Đính
Nhan đề Cẩm nang cấp cứu / GS. Vũ Văn Đính; và Cộng sự
Lần xuất bản Hà Nội
Thông tin xuất bản Y học, 2015
Mô tả vật lý 633 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cấp cứu
Từ khóa tự do Cẩm nang
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125865
00215
004424A7DFD-C013-4C2E-81D0-48A7E5AE7E43
005202405171639
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240517163951|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.01|bV986 - D584
100 |aVũ, Văn Đính
245 |aCẩm nang cấp cứu / |cGS. Vũ Văn Đính; và Cộng sự
250 |aHà Nội
260 |bY học, |c2015
300 |a633 tr. ; |ccm.
653 |aCấp cứu
653 |aCẩm nang
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/29thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2