Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Y đa khoa (Tất cả)
Stress và các rối loạn tâm thần cơ thể / PGS.TS. Trần Hữu Bình; PGS.TS. Trần Nguyễn Ngọc
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nhãn khoa cơ bản / PGS.TS. Phạm Trọng Văn; TS.BS. Mai Quốc Tùng; và Cộng sự
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nhiễm trùng thường gặp ở người bệnh suy giảm miễn dịch / TS.BS. Vũ Quốc Đạt; ThS.BS. Nguyên Quốc Thái
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Phân tích ca bệnh : Sách đào tạo cử nhân xét nghiệm y học / TS.BS. Trần Thị Chi Mai và Cộng sự
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Sinh lý học Tập 1 : Dùng cho đào tạo sau đại học / GS.TS.BS. Phạm Thị Minh Đức; và Cộng sự
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới : Giáo trình đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Nguyễn Kim Thư; và Cộng sự
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nhãn khoa : Giáo trình đào tạo sau đại học. PGS.TS. Đỗ Như Hơn; và Cộng sựTập 1 /
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nhãn khoa. PGS.TS. Đỗ Như Hơn; và Cộng sự Tập 3 /
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Y học hạt nhân : Sách dùng cho sau đại học / PGS.TS. Mai Trọng Khoa; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)