Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Luật kinh tế Giáo trình
Kinh tế vĩ mô : Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan (ch.b.)
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam : Sách Tham khảo / Bùi Thị Hằng Nga; Bạch Thị Nhã Nam
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật cạnh tranh / Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị Bảo Ánh, Hoàng Minh Chiến
02-03-2023
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự / Nguyễn Văn Huyên (ch.b.), Hoàng Ngọc Cẩn, Lê Lan Chi...
01-03-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tập bài đọc môn học Chính trị học đại cương : Lưu hành nội bộ / Lê Ngọc Thảo Nguyên
16-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền (ch.b.), Nguyễn Triều Dương...
09-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
09-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật sư và nghề luật sư / Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Văn Điệp (ch.b.), Nguyễn Văn Tuân...
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)