Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật xét nghiệm y học Sách Giáo trình
Giáo trình thực tập Ký sinh trùng Y học / Lê Đức Vinh
09-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bệnh học nội khoa tập 2 : Sách dùng đào tạo đại học / Đỗ Gia Tuyển, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hà Thanh
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bệnh học nội khoa tập 1 : Sách dùng đào tạo đại học / Đỗ Gia Tuyển
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thực tập vi sinh y học / B.s.: Cao Minh Nga, Bùi Thế Trung, Lê Thị Thôi, Nguyễn Văn Toàn
01-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Giải Phẫu Người : Dùng cho sinh viên hệ bác sĩ / Nguyễn Văn Huy
24-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)