Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật phục hồi chức năng Giáo trình
Giáo trình giảng dạy đại học Vật lý lý sinh / Nguyễn Thành Vấn
28-09-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giảng dạy đại học: Dịch tễ học cơ bản / B.s.: Trịnh Thị Hoàng Oanh (ch.b.), Nguyễn Đỗ Quyên.
25-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bệnh học nội khoa tập 2 : Sách dùng đào tạo đại học / Đỗ Gia Tuyển, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Hà Thanh
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bệnh học nội khoa tập 1 : Sách dùng đào tạo đại học / Đỗ Gia Tuyển
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giải Phẫu Người : Dùng cho sinh viên hệ bác sĩ / Nguyễn Văn Huy
24-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)