Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Kế toán Sách Giáo trình
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
31-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kế toán tài chính 1 / Ngô Hoàng Điệp (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phạm Thị Phương Thảo
16-06-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (ch.b.), Phan Thị Minh Huệ, Võ Thị Phương
16-03-2022
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Minh Kiều
15-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Thống kê doanh nghiệp / B.s.: Nguyễn Công Nhự (ch.b.), Đỗ Văn Huân, Cao Quốc Quang, Phạm Thị Mai Anh
11-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý kế toán / Vũ Hữu Đức, Lê Thị Khoa Nguyên, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Như Ánh, Đinh Thị Thu Hiền,...
11-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials / Peter van den Bossche, Werner Zdouc
07-02-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình tài chính quốc tế / Nguyễn Văn Tiến
28-11-2020
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)