Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ quốc tế Sách Giáo trình
Q: skills for success :. Listening and speaking. / Miles Craven, Kristin Donnalley Sherman T.3, Listening and speaking / :
12-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Đàm phán quốc tế / Tôn Sinh Thành
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hành vi tổ chức / Nguyễn Quang Vinh
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý Marketing : Principles of marketing / Philip Kotler; Gary Armtrong; Khoa Marketing dịch
03-01-2024
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cẩm nang khám phá cơ thể người / George Ivanoff, Trịnh Thu Hằng dịch
02-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Administrative Assistant's and Secretary's Handbook / James Stroman, Kevin Wilson, Jennifer Wauson
04-11-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Reading the News / Pete Sharma
04-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Reading the News : Instructor’s Manual / Pete Sharma
04-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)