Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Tài chính ngân hàng Sách Giáo trình
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : với sự hỗ trợ của SPSS / Hoàng Khắc Lịch, Cao Tấn Bình
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kinh tế vĩ mô : Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình đầu tư tài chính / Võ Thị Thuý Anh, Lê Phương Dung, Đặng Hữu Mẫn
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ
08-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing dịch vụ / Phạm Thị Huyền, Nguyễn Hoài Long
05-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam / Lâm Minh Chánh
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Các công cụ phái sinh / Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trọng Nghĩa
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)