Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quản trị sự kiện Giáo trình
Kinh tế vĩ mô : Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Search Engine Optimization / Jerri L. Ledford
17-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Internet Marketing : Strategy, Implementation and Practice / Dave Chaffey; Fiona Ellis-Chadwick; Richard Mayer; Kevin Johnston
17-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Project management : case studies / Harold Kerzner
25-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tư duy biện luận Nghĩ hay hơn hay nghĨ : Critical thinking / Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn Huy Cường
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Brains on fire : igniting powerful, sustainable, word of mouth movements / Robbin Phillips ... [et al.].
11-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Events management : principles and practice / Razaq Raj, Tahir Rashid
11-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Made to stick : why some ideas survive and others die / Chip Heath & Dan Heath
07-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)