Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Công nghệ thông tin Sách Giáo trình
Khám phá Adobe Illustrator : Adobe Illustrator CS6 Revealed / Chris Botello, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thắng dịch
17-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nhập môn Công nghệ phần mềm / ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Lý thuyết đồ thị / PGS. Nguyễn Cam; PTS. Chu Đức Khánh
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)