Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y học cổ truyền Sách tham khảo
Nhiễm trùng thường gặp ở người bệnh suy giảm miễn dịch / TS.BS. Vũ Quốc Đạt; ThS.BS. Nguyên Quốc Thái
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Phân tích ca bệnh : Sách đào tạo cử nhân xét nghiệm y học / TS.BS. Trần Thị Chi Mai và Cộng sự
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Sinh lý học Tập 1 : Dùng cho đào tạo sau đại học / GS.TS.BS. Phạm Thị Minh Đức; và Cộng sự
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Y học hạt nhân : Sách dùng cho sau đại học / PGS.TS. Mai Trọng Khoa; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Y học hạt nhân : Sách dùng cho sinh viên đại học / PGS.TS. Mai Trọng Khoa; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Hóa học cơ sở : Sách đào tạo sinh viên hệ cử nhân / PGS.TSKH. Phan An; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Sức khỏe trường học / PGS.TS. Chu Văn Thăng; và Cộng sự
04-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)