Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật phục hồi chức năng Sách tham khảo
Phục hồi chức năng vẹo cột sống / PGS.TS. Phạm Văn Minh
20-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phục hồi chức năng một số dạng khuyết tật tại cộng đồng / PGS.TS. Cao Minh Châu và Cộng sự
20-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Thang điểm lượng giá thường áp dụng trong phục hồi chức năng / PGS.TS. Phạm Văn Minh
20-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)