Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Thiết kế đồ họa Sách Giáo trình
Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Đỗ Thị Thu Hằng
22-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Khám phá Adobe Illustrator : Adobe Illustrator CS6 Revealed / Chris Botello, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thắng dịch
17-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Các tuyệt chiêu Adobe InDesign CS5 : Thực hành bằng hình minh họa
03-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tư duy thiết kế / Nguyễn Xuân Hưng
21-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)