Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật phục hồi chức năng Chẩn đoán hình ảnh
Diagnostic ultrasound / [edited by] Carol M. Rumack, Stephanie R. Wilson, J. William CharboneauVolume 2
03-02-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Diagnostic ultrasound / [edited by] Carol M. Rumack, Stephanie R. Wilson, J. William Charboneau Volume 1
03-02-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Radiology review manual / Wolfgang Dähnert
29-08-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)
Siêu âm bụng tổng quát : 1440 hình minh họa / Nguyễn Phước Bảo Quân
25-08-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Diagnostic ultrasound / [edited by] Carol M. Rumack, Stephanie R. Wilson, J. William Charboneau
12-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)
Bài giảng chẩn đoán X quang / Lê Văn Phước, PGS. Phạm Ngọc Hoa
09-08-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)