Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ công chúng Giáo trình
Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Đỗ Thị Thu Hằng
22-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tư duy biện luận Nghĩ hay hơn hay nghĨ : Critical thinking / Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn Huy Cường
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Giáo trình Nghiên cứu marketing / Nguyễn Viết Lâm
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Business forecasting / John E. Hanke, Dean Wichern
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing quốc tế / B.s.: Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng (ch.b.), Trương Đình Chiến
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Xã hội học về dư luận xã hội / Nguyễn Quý Thanh
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Quảng cáo & tâm trí người tiêu dùng : Bí quyết xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả / Max Sutherland
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)