Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ quốc tế
Kaizen express : fundamentals for your lean journey / Toshiko Narusawa, John Shook
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Q: skills for success :. Listening and speaking. / Miles Craven, Kristin Donnalley ShermanT.3, Listening and speaking / :
12-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
A study of diplomatic protocol and etiquette : From theory to practice / Jiali Zhou, Goubin Zhang
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Media in global context : a reader / edited by Annabelle Sreberny-Mohammadi ... [et al.].
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
ASEAN and regional order : revisiting security community in Southeast Asia / Amitav Acharya
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Đàm phán quốc tế / Tôn Sinh Thành
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)