Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Điều dưỡng Sách Tham khảo
Study skills for nursing and midwifery students / Philip A. Scullion, David A. Guest
30-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Essential communication skills for nursing and midwifery / Philippa Sully, Joan Dallas
30-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Writing for nursing and midwifery students / Julio Gimenez
30-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Dinh dưỡng học / B.s.: Đào Thị Yến Phi (ch.b.), Đoàn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Phương Anh, Đoàn Thị Kim Thoa
25-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tăng huyết áp kẻ giết người thầm lặng / Quách Tuấn Vinh
23-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nhi khoa. Chương trình sau đại họcPhùng Nguyễn Thế Nguyên, Trần Diệp Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Lan....T.4 /
22-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nhi khoa. Chương trình sau đại học Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Vũ Huy Trụ, Lâm Thị Mỹ... T.3 /
22-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cơ chế của đau : Sách chuyên khảo / Trần Diệp Tuấn
22-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Chăm sóc phẫu thuật tại Bệnh viện tuyến huyện / Chu Quyen D., Ho Hung S.
12-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thuật ngữ y khoa tiếng Anh : Cho người mới bắt đầu / Nguyễn Thái Duy
11-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)