Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Kế toán
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : với sự hỗ trợ của SPSS / Hoàng Khắc Lịch, Cao Tấn Bình
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý kế toán : Lý thuyết bài tập bài giải / Nguyễn Thị Loan
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phân tích kinh doanh : lý thuyết và thực hành / Nguyễn Năng Phúc
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kinh tế vĩ mô : Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị học / Trịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hiểu hết về tiền : How money works / Julian Sims, Marianne Curphey, Emma Lunn... ; Bùi Thị Quỳnh Chi dịch
02-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Hồ Ngọc Minh, Nguyễn Duy Long
19-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kinh tế học vi mô : Microeconomics / Hồ Ngọc Minh
19-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)