Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y học cổ truyền
Bệnh học ngũ quan y học cổ truyền / PGS.TS. Tạ Văn Bình (Ch.b); và Cộng sự
15-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phương và dược cổ truyền / DS CKII. Hà Huy Toản; BSCK YHCT. Quách Văn Tiến
13-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nội kinh / GS. Trần Thúy; GS.TS. Nguyễn Nhược Kim; PGS.TS. Vũ Nam
10-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình thực tập hóa dược phần 2 / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)