Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Giáo Dục Giáo dục mầm non Sách giáo trình
Giao tiếp sư phạm / Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn; Nguyễn Thị Huệ; Hoàng Anh Phước; Vũ Thị Ngọc Tú
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Kỹ năng giao tiếp / Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Ty
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ / Trần Thị Minh Thành, Nguyễn Nữ Tâm An
17-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình hướng dẫn thực tập sư phạm / Đại học Quốc gia Hà Nội
21-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Đề cương bài giảng Sinh lí trẻ em / Quan Thị Dung
21-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Technology and Digital Media in the Early Years : Tools for Teaching and Learning / Chip Donohue
24-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)