Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Luật Sách Giáo trình
Giáo trình luật cạnh tranh / Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị Bảo Ánh, Hoàng Minh Chiến
02-03-2023
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự / Nguyễn Văn Huyên (ch.b.), Hoàng Ngọc Cẩn, Lê Lan Chi...
01-03-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình luật thi hành án dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền (ch.b.), Nguyễn Triều Dương...
09-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
09-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật sư và nghề luật sư / Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Văn Điệp (ch.b.), Nguyễn Văn Tuân...
31-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật Thuế / Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Thị Thu Hiền
31-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Nguyễn Văn Tiến, Lê Vĩnh Châu, Trần Thị Hương, Lê Thị Mận
31-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ
31-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tập bài giảng Pháp luật về công chứng, luật sư / B.s.: Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà
30-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)