Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ công chúng Sách tham khảo
Để trở thành chuyên gia hùng biện : How to be an orator in 3 minutes / Phạm Hồng
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phong cách đàm phán ngoại giao : Sách tham khảo / Vũ Dương Huân
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tiếp thị bằng quan hệ công chúng PR / Đinh Công Tiến
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
eMarketing : The Essential Guide to Marketing in a Digital World (Stokes) / Rob Stokes
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
English for business studies : Student book : a course for business studies and economics students / Ian MacKenzie
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The Rebel's Guide to Email Marketing : Grow Your List, Break the Rules, and Win / DJ Waldow, Jason Falls.
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Content marketing for dummies / Susan Gunelius
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)