Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y học cổ truyền Giáo trình
Giáo trình sản phụ khoa 2 : Bác sĩ đa khoa, tín chỉ / Đàm Văn Cương, Lâm Đức Tâm, Võ Châu Quỳnh Anh
25-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Computational intelligence in healthcare : applications, challenges and management / Meenu Gupta, Shakeel Ahmed, Rakesh Kumar
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giảng dạy đại học Chẩn đoán y học cổ truyền / Trịnh Thị Diệu Thường, Nguyễn Thái Linh
08-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)