Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Dược
Hóa học hữu cơ. Sách đào tạo dược sĩ đại học / GS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt Tập 2 :
15-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Thuốc tim mạch trong thực hành lâm sàng / PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, TS.BSNT. Phạm Trần Linh
02-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bào chế và sinh dược học. GS.TS. Lê Quan Nhiệm; PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa (Đồng Ch.b); Và Cộng sự Tập 1 /
25-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)