Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Tài chính ngân hàng Sách Tham khảo
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thu Thủy
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Phân tích kinh doanh : lý thuyết và thực hành / Nguyễn Năng Phúc
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị học / Trịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hiểu hết về tiền : How money works / Julian Sims, Marianne Curphey, Emma Lunn... ; Bùi Thị Quỳnh Chi dịch
02-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Hồ Ngọc Minh, Nguyễn Duy Long
19-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kinh tế học vi mô : Microeconomics / Hồ Ngọc Minh
19-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bài giảng kinh tế vi mô / Hồ Ngọc Minh
19-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thể chế và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Châu Á : Sách chuyên khảo / Hồ Thủy Tiên
15-12-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)