Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Dược Sách Giáo trình
Giáo trình thực tập Ký sinh trùng Y học / Lê Đức Vinh
09-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình giảng dạy đại học Dược lý học đại cương / Đinh Hiếu Nhân, Lê Bảo Trân, Phạm Phương Phi
30-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thuốc kháng đông và tiêu sợi huyết trong thực hành lâm sàng nội khoa / Đinh Hiếu Nhân
22-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Dược lâm sàng / Trần Thị Thu Hằng
22-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Computational intelligence in healthcare : applications, challenges and management / Meenu Gupta, Shakeel Ahmed, Rakesh Kumar
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)