Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Dược Sách Giáo trình
Giáo trình kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm / TS. Đinh Thị Trường Giang, TS. Mai Thị Thanh Huyền
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thực hành hóa hữu cơ : hệ đại học / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn hóa hữu cơ
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thực tập hóa dược phần 2 / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bộ môn hóa dược
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)