Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Kiến trúc
Nhiệt và khí hậu kiến trúc / Phạm Ngọc Đăng, Phạm Hải Hà
01-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Công trình cấp thoát nước / Trương Chí Hiền, Lê Đình Hồng
01-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cấp thoát nước trong tòa nhà / TS. Trần Tuấn Kiệt, Th.S. Trần Minh Anh
29-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Kiến trúc Sinh khí hậu : Thiết kế Sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
28-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Âm học kiến trúc, âm học đô thị / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
28-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Công trình cấp thoát nước / Trương Chí Hiền, Lê Đình Hồng
28-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)