Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Kiến trúc
Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai : (Ebook) / PGS. TS. Lê Quang Trí
14-04-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Điều hòa không khí và thông gió : (Ebook) / Võ Chí Chính
14-04-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Fundamentals of building design and construction / Nguyen Manh Tuan, Pham Thanh Tung, Nghiem Ha Tan, Le Thai Hoa
27-08-2019
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Dung...
27-08-2019
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý thiết kế thư viện / Tạ Trường Xuân
26-08-2019
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kiến trúc cảnh quan / Hàn Tất Ngạn
26-08-2019
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân
23-08-2019
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kiến trúc cảnh quan xí nghiệp công nghiệp / Nguyễn Nam
21-08-2019
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The art of product design : Changing how things get made / Hardi Meybaum
22-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)