Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Giáo Dục Giáo dục thể chất
Yoga tinh thần và thể chất / Minh Quang, Thanh Châu
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Yoga toàn thư / Swami Vishnu Devananda; Swami Sitaramanda biên dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Quyết định số 836/QĐ/UBTDTT về việc ban hành Luật bóng bàn / Ủy ban thể dục thể thao
23-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cầu lông : giáo trình dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành
23-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Kỹ thuật & thực hành Yoga toàn tập / B. K. S. Iyengar; Nguyễn Thị Hồng Vân biên dịch
21-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Karate : the art of empty hand fighting / Richard C. Brown, Hidetaka Nishiyama
20-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Bóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện / Ma Tuyết Điền
19-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Conditioning young athletes / Tudor Bompa, Michael Carrera
19-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)