Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Răng hàm mặt Sách Giáo trình
Giáo trình giảng dạy đại học: Dịch tễ học cơ bản / B.s.: Trịnh Thị Hoàng Oanh (ch.b.), Nguyễn Đỗ Quyên.
25-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình sản phụ khoa 2 : Bác sĩ đa khoa, tín chỉ / Đàm Văn Cương, Lâm Đức Tâm, Võ Châu Quỳnh Anh
25-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Giáo trình giảng dạy đại học: Chấn thương hàm mặt : Tập 1 / Hồ Nguyễn Thanh Chơn ch.b.
18-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bài giảng Tai Mũi Họng thực hành / Trần Minh Trường
18-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)