Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y đa khoa Ký Sinh Trùng
Ký sinh trùng y học : Giáo trình đại học / Trần Xuân Mai (cb), Trần Thị Kim Dung, Phan Anh Tuấn, Lê Thị Xuân
04-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
Parasitology for medical and clinical laboratory professionals / John W. Ridley
22-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Ký sinh trùng trong lâm sàng : Sách đào tạo cư nhân kỹ thuật y học / Nguyễn Văn Đề
17-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Clinical parasitology : a practical approach / Elizabeth A. Gockel-Blessing (formerly Zeibig).
11-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Ký sinh trùng y học : Giáo trình Đại học / Trần Xuân Mai, Nguyễn Vinh Niên
16-01-2018
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)