Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y đa khoa Huyết Học Cơ Bản
Giáo trình Huyết học cơ sở : Dành cho sinh viên Y Đa khoa / Lê Thị Hoàng Mỹ
27-10-2023
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng / Đỗ Trung Phấn
23-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Williams hematology / Kenneth Kaushansky
29-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Dacie and Lewis practical haematology / [edited by] S. Mitchell Lewis, Barbara J. Bain, Imelda Bates
12-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Basic and applied concepts of blood banking and transfusion practices / Paul Howard
26-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng / Đỗ Trung Phấn
16-04-2018
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)