Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Kỹ thuật phục hồi chức năng Tâm lý Y học - Đạo đức Y học
Đạo đức y học / Trần Diệp Tuấn, Trương Phi Hùng, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Thị Bay
20-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)
Innovating Chinese Herbal Medicine : From Traditional Health Practice to Scientific Drug Discovery / Shuo Gu, Jianfeng
17-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tâm lý y học / Trần Thiện Thuần
17-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Quyết định số 2088/BYT-QĐ về việc ban hành Quy định về y đức / Bộ Y Tế
19-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tâm lý học Y học - Y đức : Dùng cho đào tạo cao đẳng Y học / Nguyễn Huỳnh Ngọc
10-01-2018
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:2)