Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe Y đa khoa Nội Cơ Sở 2
Giáo trình Nội khoa cơ sở. Dành cho sinh viên khối ngành sức khoẻ / Ngô Văn Truyền, Đoàn Thị Kim Châu Tập 2 :
31-10-2023
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
Harrison's principles of internal medicine / Volume 1 & 2Larry Jameson, Anthony S. Fauci, MD, Dennis L. Kasper...
20-04-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
Triệu chứng lâm sàng học / Đỗ Đức Ngọc ; Đặng Quốc Khánh b.s.
15-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Siedels guide to physical examination : An interprofessional approach / Jane W. Ball, Joyce E. Dains, John A. Flynn
08-08-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Triệu chứng học nội khoa / Châu Ngọc Hoa, Lê Khắc Bảo, Võ Thị Mỹ Dung,...
26-07-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Nội khoa cơ sở. Dành cho đào tạo: Y đa khoa / Ngô Văn Truyền, Nguyễn Như NghĩaT.2 :
09-06-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Triệu chứng học nội khoa. Ngô Quý Châu và những người khác Tập 1 /
10-11-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Triệu chứng học nội khoa. Ngô Quý Châu và những người khácTập 2 /
10-11-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Harrison's principles of internal medicine / Volume 2 Larry Jameson, Anthony S. Fauci, MD, Dennis L. Kasper...
22-04-2019
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)
Harrison's principles of internal medicine / Volume 1Larry Jameson, Anthony S. Fauci, MD, Dennis L. Kasper...
22-04-2019
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)