DDC 371.2
Tác giả CN Trần, Thị Hương
Tác giả TT Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình giáo dục học đại cương / TS. Trần Thị Hương
Mô tả vật lý 207 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giáo dục học đại cương
Từ khóa tự do Giáo dục học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125548
00280
00457169359-432A-4A46-9155-B362FBAF71A5
005202404101036
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240410103640|btanht|y20240410102443|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371.2|bT772 - H957
100 |aTrần, Thị Hương
110 |aTrường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
245 |aGiáo trình giáo dục học đại cương / |cTS. Trần Thị Hương
300 |a207 tr. ; |ccm.
653 |aGiáo dục học đại cương
653 |aGiáo dục học
691 |aQuản lý giáo dục
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/quản ly giao duc/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1