Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Quản lý giáo dục (Tất cả)
Giáo trình Logic học / PGS.TS. Lê Doãn Tá; PGS.TS. Tô Duy Hợp; PGS.TS. Vũ Trọng Dung (Đồng Ch.b)
10-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giúp con phát triển ngôn ngữ : Mẹ Nhật dạy con bằng danh từ vốn có / Kato Kumiko; Đặng Thanh Huyền (Dịch)
10-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Đại cương Văn hóa phương Đông / Lương Duy Thứ (Ch.b); Phan Nhật Chiêu; Phan Thu Hiền
10-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình giáo dục học đại cương / TS. Trần Thị Hương
10-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Lãnh đạo theo nguyên tắc / Principle centered leadershipStephen R. Covey ; người dịch Nguyễn Tuấn Việt
22-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non : Language education for young children / Trần Nguyễn Nguyên Hân
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kỹ năng nghiên cứu khoa học : Giáo trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên / Nguyễn Văn Tịnh
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)