DDC 686.22544536
Tác giả CN Botello, Chris
Tác giả TT Trường Đại học FPT
Nhan đề Khám phá Adobe InDesign Thiết kế dàn trang nâng cao : Adobe InDesign CS6 Revealed / Chris Botello; Trần Tấn Minh Đạo, Lê Hoàng Giang dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 7
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 276 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122143-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124830
00226
00484F39511-9459-4FE2-8127-7F919218097E
005202401171423
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049875205|c195000
039|y20240117142307|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a686.22544536|bB748 - C554
100 |aBotello, Chris
110 |aTrường Đại học FPT
245 |aKhám phá Adobe InDesign Thiết kế dàn trang nâng cao : |bAdobe InDesign CS6 Revealed / |cChris Botello; Trần Tấn Minh Đạo, Lê Hoàng Giang dịch
250 |aTái bản lần 7
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2023
300 |a276 tr. ; |ccm.
691 |aCông nghệ thông tin
691|aThiết kế đồ họa
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122143-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/17/22thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122143 Kho sách chuyên ngành 686.22544536 B748 - C554 Công nghệ thông tin 1
2 10122144 Kho sách chuyên ngành 686.22544536 B748 - C554 Công nghệ thông tin 2
3 10122145 Kho sách chuyên ngành 686.22544536 B748 - C554 Công nghệ thông tin 3

Không có liên kết tài liệu số nào